Tjänster

Hantera och förebygg förtroendekriser

Kriser lockar ofta fram det värsta hos företag
– min uppgift är att locka fram det bästa.

Akut krishantering och medierådgivning

Ta ett samlat grepp. Låt inte paniken eller rädslan för media diktera ditt agerande. All framgångsrik krishantering börjar inifrån. Jag jobbar nära ledningsgruppen. I ledningsgruppen. Där det händer. Som strategiskt eller operativt stöd till krisgruppen och talespersonen. Eller som krisledare där kompetens saknas för att styra upp förtroendekrisen.

Krishantering är väldigt komplexa processer som få har praktisk erfarenhet av. Även den mest medievana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart eller fatta hållbara beslut. När du mest av allt vill fly och gömma dig. När den mänskliga försvarsmekanismen gör att du vill stänga dörren om dig, lägga locket på, mörka tvivelaktiga affärer och ljuga när sanningen hinner ikapp. När det känns omöjligt att kommunicera vad som händer, när du vill skälla ut journalisterna och få utlopp för din frustration. När tungan blir torr och ångesten hamrar i bröstet. Det är då det är dags att ta hjälp, för en viktig sanning är att man aldrig ska krishantera sig själv. Det är ungefär lika konstruktivt som att plocka fram skalpellen för att operera sin egen blindtarm.

När organisationens rykte och trovärdighet står på spel behöver du ett utifrånperspektiv. När verksamheten är som mest skör och paniken och rädslan tar plats i ledningsrummet behöver du ett externt stöd som vågar vara brutalt ärlig, ifrågasätta beslut och uttrycka obehagliga sanningar. Någon med lång erfarenhet av så svåra processer som krishantering.

Jag har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och mediedrev, bland annat från en unik roll på en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv där jag dagligen stöttade svenska bolag och ledningsgrupper med akut krishantering och strategier för mediehantering. Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev. Det innebär:

 • Akut krishantering – rådgivning och strategiskt stöd för ledningsgrupper och krisgrupper
 • Medierådgivning och strategier för mediehantering
 • Rådgivning och strategier för att hantera mediedrev
 • Operativt stöd i kris- och mediehantering: budskapsformulering, budskapsplattform, frågor- och svarsdokument, pressmeddelande, kundbrev samt kommunikationsplan för intern eller extern kommunikation

Medieträning

Ofta är det överraskningseffekten och chocken i att plötsligt bli angripen som ger de sämsta reaktionerna. Jag identifierar journalistens potentiella vinkel. Jag ställer de absolut svåraste frågorna, identifierar de absolut bästa svaren och hittar sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument. Jag bygger trygga och intressanta talespersoner som på ett begripligt sätt kan prata om sin verksamhet eller bemöta en uppkommen situation.

Jag har medietränat några av svenskt näringslivs mest profilerade talespersoner. I min tidigare roll som kris- och medierådgivare på en av Svenskt Näringslivs branschorganisationer har jag medietränat såväl företagsledare som makthavare och företrädare för branschorganisationer i att vässa sina budskap, och i de svåraste situationerna ge sina bästa argument och med egna ord förklara hur det ligger till. Oavsett om det handlar om en presskonferens som du behöver kalla till eller en specifik situation som du måste kommentera. Och avsett om det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr eller en intervju i Dagens Industri, Expressen eller Aktuellt. Min ambition är att du alltid ska få ge dina bästa budskap och argument, och att du i de svåraste situationerna ska ringa in faran och begränsa skadan – det uppnås bara genom väl genomtänkta strategier och skarpa medieträningar.

Bland de största misstagen man kan göra är att skylla på media eller gå in i en intervju med inställningen att inte svara på de mest kritiska frågorna. Papegojmetoden. Det synsättet lär jag aldrig ut i mina medieträningar, för du kommer inte undan kärnfrågan hur skicklig och sofistikerad mediehantering du än har. Tvärtom behöver du öka din förståelse för medielogiken och mediedramaturgin. Dels för att på ett framgångsrikt sätt bemöta journalistens vinklar och metoder. Dels för att svara på de mest knepiga frågorna med dina huvudbudskap i fokus. Det är bland annat så du förvandlas från ett intervjuoffer till en intervjuperson. Mina medieträningar sker framför kamera:

 • Medieträning i skarpt läge för att krocktesta och vässa budskap och argument
 • Medieträning i förebyggande syfte för att bygga trygga talespersoner

Läs mer om mina medieträningar här.

Krisövningar och krisplaner

Bygg ditt förtroende i fredstid. Arbeta systematiskt med komplexa frågor och gör tydliga ställningstaganden i affärskritiska områden. Identifiera verksamhetens akilleshäl, bygg en sund företagskultur som tål granskning, stärk krisgruppens rutiner och genomför krisövningar. Skapa en krockkudde som dämpar skadan.

Jag utvecklar och genomför kontinuerligt krisövningar för krisgrupper och ledningsgrupper. Det är fantastiskt hur mycket en krisövning på 2-3 timmar kan ge. Hur ett scenario som eskalerar i allvarsgrad kan få ledningsgruppen att svettas, komma till insikt och jobba med sina styrkor och svagheter. Jag har övat alltifrån internationella företag till idéburna förbund. Som en del av det proaktiva arbetet stöttar jag företag och organisationer med följande:

 • Utvecklar och genomför krisövningar som syftar till att förbättra krisgruppens och ledningsgruppens rutiner, testa mandat och ansvar samt stärka nyckelpersonernas reaktionsförmåga
 • Utvecklar krisplaner, stärker krisgruppens rutiner och tar fram riktlinjer för kriskommunikation
 • Tar fram mediepolicy med riktlinjer för talespersoner
 • Identifierar verksamhetens akilleshäl
 • Tar fram strategier och budskapsplattform för att hantera komplexa och affärskritiska frågor

Kriskommunikation i sociala medier

Sociala medier har utan tvekan inneburit en revolution för mediedreven. Det har aldrig varit så enkelt för ett drev att uppstå. Masseffekten skruvar snabbt upp tonläget. Polariseringen förstärks. Pöbelmentaliteten – den elektroniska lynchmobben – fäller brutala domar. Individer döms till offentlig förödmjukelse. Uthängningar och namnpubliceringar kan härja fritt. Det innebär en växande rättslöshet för den som drabbas.

På sociala medier kan var och en, utan pressetiska regler, inleda smutskastningskampanjer mot företag, varumärken eller enskilda individer. Jag ser en växande “cancel culture” – fenomenet att dra tillbaka sitt stöd för den som kritiseras och öppet bojkotta varumärken. När drevet går och tonläget skruvas upp i sociala medier hjälper jag företag och offentliga personer som drabbas med bland annat följande:

 • Konkreta råd för att ringa in faran och dämpa skadan
 • Strategier för att undvika mediedrev eller begränsa konsekvenserna av ett pågående drev

Utbildning och föredrag för ledningsgrupper

De senaste åren har präglats av flera förtroendekriser av omfattande karaktär. Aldrig tidigare har organisationens eller makthavarens förtroendekapital och rykte varit så sköra. Den granskande journalistiken blir allt intensivare, medieklimatet blir allt hårdare och dina kunder och medarbetare ställer högre krav på transparens och korrekt agerande. Trots det görs fortfarande många misstag i krishantering.

Jag anlitas ofta som föreläsare för ledningsgrupper. I mina utbildningar ger jag mina allra bästa verktyg för att undvika förtroendekriser och bemöta mediala granskningar. Tema:

 • Kriskommunikation i praktiken
 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning och krisrutiner

Talare på konferenser

Ta del av konkreta rekommendationer och lär dig mer om kriskommunikation, krishantering och mediehantering. Med lång praktisk erfarenhet och flera böcker på området ger jag mina absolut bästa råd.

Jag är ofta talare på konferenser. Jag undervisar på Berghs School of Communication och föreläser på chefsnätverket Close. Jag har även stått på SVT-scenen i Almedalen och debatterat med Uppdrag Gransknings Janne Josefsson och Sophia Djiobaridis och menat att förnedringsjournalistik med offentlig avrättning som affärsidé är något helt annat än att utkräva ansvar. Och jag har debatterat om mediedrev och vilka konsekvenser det får för de som drabbas, bland annat i en panel om #metoo tillsammans med Fredrik Virtanen, journalist (tidigare Aftonbladet) och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Jag är också vinnare av Årets Kommunikationskonsult 2019! Vill du inspireras och ta med dig konkreta verktyg som du kan använda i ditt operativa arbete? Tema:

 • Kriskommunikation i praktiken
 • Så undviker du förtroendekriser
 • Krishanteringens grunder och framgångsfaktorer
 • Så gör du när drevet går – praktisk krishantering
 • Så hanterar du mediedrev
 • Medielogik och mediedramaturgi – så jobbar journalister
 • Ditt medieframträdande – så hanterar du journalister
 • Sociala medier – så gör du när drevet går
 • Förebyggande krisarbete – krisgruppens sammansättning och krisrutiner

Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev.

Ring mig!
+46 708-93 50 07

Vinnare av Årets Kommunikationskonsult 2019

Konfidentialitet och sekretess

Mitt arbete är strikt konfidentiellt. Jag jobbar med organisationer i mycket känsliga och komplexa situationer, och med företagsledare och andra personer i ledande befattningar som befinner sig i utsatta lägen. Sekretess och diskretion är ryggraden i min verksamhet. Jag pratar aldrig om mina kunder – kunderna avgör själva om de vill prata om mig. Jag redovisar därför inget arbete där jag själv varit involverad. Däremot finns det kunder som öppet lämnat rekommendationer.

“Jag har synnerligen goda erfarenheter av Jeanettes coachning och professionella vägledning. Hon är träffsäker i sina analyser, mycket engagerad och lyhörd och hennes djupa kunskaper och långa erfarenhet har varit mycket värdefulla i ett mediedrev.”

Riksdagsledamot

“Jeanette is above all a fantastic person with a very humble and helpful approach. Her natural way of meeting other people is amazing and her personality is formed by trust. I have personally found her support and coaching in more or less critical situations during these years and always felt comfort and self-confidence with her help. I would have no doubt what so ever recommending Jeanette for any company or organization, for a pro-active understanding of crisis management or a reactive consultancy.”

IKEA
Freddy Johansson, Strategic Initiative Leader

”Jeanette är unik med sin bakgrund inom både akademi och praktisk krishantering. Hon är en person som direkt inger förtroende med sin lugna klokskap och samtidigt knivskarpa analyser. Hennes råd är värdefulla och bör lyssnas på. Risk- och krishantering handlar om att vårda och hantera förtroende, och kanske ännu mer i en idéburen organisation. Du behöver alltid en klok person som kan testa dina tankar, som kan säga åt dig att du gör en felaktig analys eller bara bekräfta att du tänkt rätt. Du vill och behöver ha någon med integritet som är lugn, klok, erfaren och konkret. Jag är glad att ha funnit Jeanette, då hon uppfyller alla kriterierna.”

LO-förbundet Handels
Lena Gennemark Edsbäcker, Kommunikationschef

”Jag är oerhört tacksam över att ha fått arbeta ihop med en av landets främsta krisexperter. Jeanette har en unik förmåga att, under de mest pressande lägen, snabbt läsa av situationen, ställa rätt frågor, analysera tänkbara konsekvenser och se exakt vad som behöver göras. Och allt detta med bibehållet lugn. Jeanettes omvittnade kompetens inom såväl akut krishantering som strategisk mediehantering har skapat stor trygghet hos de företag och ledningsgrupper hon har stöttat. Hon har lyckats dämpa mediala kriser, lotsa företagen i rätt riktning och på så sätt främjat förtroendet, inte bara för de enskilda företagen, utan också för livsmedelsindustrin i stort.”

Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv
Peter Wannding, Kommunikationschef

“I’ve hired Jeanette as a public relations advisor for preventive crisis communication. She has a profound insight and a very high level of integrity; her focus seems unexeptionally to be on what’s best for the client. She’s also easy to do business with and she seems to have that rare ability to sort out what’s most relevant even in very complex challenges.”

Pyramid Communication
Micco Grönholm, Director Brand Development

”Jeanette är en ovärderlig tillgång när det gäller kriskommunikation. Hon kan snabbt och enkelt hjälpa till att få fram nödvändiga och kloka budskap. Jeanette skapar en trygghet i utsatta situationer.”

HK Scan
Annelie Lundell, Vice President Quality

”Då det hettar till gäller det att hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på jorden. För mig har det då varit av stor betydelse att få stöd av Jeanette i form av hennes enorma sakkunskap samt hennes passion och lugn. Hon stöder teamet med ett strukturerat arbetssätt vilket är A och O då man ska hantera svåra situationer. Hon för fram det hon tror på och ger inte upp förrän hon har gett sitt allt. Och hon är oerhört konstruktiv. Kort och gott: en klippa i kris.”

Paulig Group
Anita Laxén, Vice President Communications & CR

“Jeanette has deep knowledge of crisis communication and a great way to share her experiences and practises. She helped us to verify our strategies and plans. Her work was well planned, effective and the result was valuable to us.”

SEB
Cecilia Björnestedt, Online Business Developer

“Att arbeta med Jeanette är inspirerande, roligt och tryggt. Jeanette är nyfiken och lyhörd och utvecklade oss genom kritiska frågor, feedback och intresse. Hennes genomförande var professionellt och utvecklande för alla inblandade.”

Dina Försäkringar
Gunilla Svensson, VD

”I min adressbok har jag bara ett nummer för råd kring krishantering och mediekontakter: Jeanettes. Något annat behövs inte. För hon är bäst. Jeanette är både klok och erfaren och har varit ett ovärderligt externt stöd när det behövts. Hon har hjälpt mig höja blicken och arbeta strukturerat och strategiskt i tuffa situationer. Att Jeanette är engagerad på riktigt märks på flera sätt, bl. a. på att hon är tillgänglig när det behövs, oavsett om det är tidig morgon eller sen kväll. Ja, hon är så bra att man nästan går och längtar efter en liten kris bara för att man ska få ringa henne.”

Löfbergs Lila
Anders Thorén, Kommunikationschef

“Jag är så imponerad av Jeanettes kunskap och erfarenhet, och synnerligen sympatiska person! Alla var jättenöjda med Jeanettes heldagsutbildning om förtroendekriser och mediehantering. Tusen tack för en intressant och väl genomförd dag!”

Region Västmanland
Malin Anneteg, Kommunikationsenheten

“Du är ett proffs, bland det bästa jag har hört! Och här kommer kommentarerna i utvärderingen efter din keynote på tvådagarskonferensen Kommunikation Offentlig Sektor: Programmets bästa och mest inspirerande föreläsare och innehåll. – Enkelt och konkret. Något vi kan börja jobba på direkt. – Kanske den proffsigaste föreläsaren. Tydligt, pedagogiskt och väldigt lärorikt. – Viktigt och trovärdig, henne ska vi anlita. – Bästa föredragningen jag hört om krishantering.”

Resumé 
Josefin Ekman, projektledare

”Känn dig supernöjd, Jeanette! Din föreläsning fick det högsta betyget 4,83 av 5 möjliga.” /Elisabeth von Sydow om kursen ”Kommunikation och PR”

“Tack för en strålande insats på min kurs Jeanette. Eleverna tyckte att din lektion var konkret, bra och inspirerande. ‘Bäst hittills!’ var reaktionerna.” /Erica Wigge om kursen ”PR och kommunikation”

Berghs School of Communication
Kursansvariga lärare

”Ett stort tack till dig Jeanette för en lysande insats igår. En svettig, men ack så givande och nyttig dag för oss, men med dig som medietränare och utbildare är det trots allt hela tiden trevligt. Vi som förening, med våra medlemsföretag, uppskattar oerhört mycket att få arbeta och utvecklas tillsammans med dig. Du lär oss mycket, ger oss värdefulla och användbara tips och verktyg, och vi övar praktiskt. Tack för det!”

Svenskt Växtskydd
Anders Normann, Verksamhetsledare 

“Jag kände ett stort stöd i den professionella coachningen du gav mig och det tålamod du visade. Det gav mig styrka när jag behövde det som bäst. Hoppas på din hjälp i våra framtida utmaningar också.”

Företagsledare

“Jeanette är vass, rak och proffsig, och förstår hur medielogik verkligen fungerar och hur en kris bör hanteras – eller kanske än viktigare: förebyggas. Hennes arbete har varit otroligt givande för hela vår organisation, och personligen har jag verkligen uppskattat hennes rådgivning i knepiga situationer i relation till media.”

Finansbolag
Kommunikations- och PR-chef

”Som extern medietränare är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en organisations specifika sammanhang – det gör Jeanette jättebra. Jag sätter extra stort värde på hennes sätt att skapa förtroende och ingjuta mod under sina medieträningar.”

Svenska kyrkan
Lotten Rudin, Presschef

”Jeanette är mycket kompetent och förtroendeingivande, både som mediatränare och rådgivare i krishantering. Som mediatränare är hon grundlig och har en förmåga att sätta fokus på de mest kniviga och aktuella frågeställningar som finns. Hon är alltid närvarande i situationen och både rak och ärlig i sin kommunikation. Samtidigt är hon lyhörd och öppen för att se saker ur olika vinklar och perspektiv vilket gör henne till en bra diskussionspartner. Som rådgivare i krissituationer är Jeanette alltid fokuserad och sätter sig snabbt in i och benar ut de mest komplexa situationer genom att ställa rätt frågor, vara saklig och hålla sig till fakta och sunt förnuft.”

Orkla Foods
Helén Knutsson, Communications Manager

“Jeanette är otroligt professionell och kunnig i sin roll som rådgivare. Som externt stöd har hon imponerat stort genom att snabbt sätta sig in i komplexa sammanhang och våra branschspecifika frågor. Jeanette besitter förmågan att, under pågående medieträningar, bena ut de svåraste frågorna och vässa budskapen på ett sätt som stärkt oss ytterligare. Det är också tydligt hur förberedd och grundligt påläst Jeanette var inför samarbetet med oss – detta är något jag värdesätter mycket högt! Hon är tydlig, ärlig och rapp. Samtidigt är hon peppande, sympatisk och har glimten i ögat. Att få arbeta med Jeanette är både tryggt och synnerligen inspirerande!”

Måleriföretagen i Sverige, en del av Svenskt Näringsliv
Cecilia Ergon, Kommunikationschef

“Jeanette Fors-Andrée is a true professional. She has a broad and deep knowledge of crisis communications with a great understanding of business and organizational challenges and possibilities. I have hired Jeanette for a Crisis Communications project within MTG and Viasat, and I am more than satisfied with the result.”

MTG / Viasat
Karin Zingmark, Communications Manager

“Ja du Jeanette, jag är lite kluven inför att jobba med dig – man vill ju inte det i grunden men å andra sidan vill jag inget hellre när behovet väl finns där! För mig och den verksamhet jag representerar har du varit ett ovärderligt stöd, punkt slut.”

Gotlands Slagteri AB
Tomas Strandberg, Vice VD

”Att Jeanette räknas till Sveriges absolut skickligaste medierådgivare känns självklart för oss som har nöjet att arbeta med henne. Hon går in för varje uppdrag med stor kraft, är skicklig på att snabbt sätta sig in i en verksamhet och har full koll på medialogiken. Hennes tankar och formuleringar är glasklara. Allt detta gör henne till ett superproffs.” 

Företagsuniversitetet
Stefan Haglund, VD

”Jeanette har stor kunskap och gedigen praktisk erfarenhet av kris- och mediehantering. Spendrups har vid upprepade tillfällen anlitat Jeanette för förberedelse och genomförande av krisövningar, utbildning i krisarbete, medieträning och som rådgivare i utveckling av våra krisrutiner. Genom sin professionalism och tydlighet i sina rekommendationer har hon på ett förtroendeingivande och positivt sätt bidragit till Spendrups krisarbete.”

Spendrups Bryggeri
Einar Botten, HR Director

“Jeanette is extremely motivated and most of all highly dedicated. She has generated great input and in the difficult situation as external consultant in a large company, worked with great success.”

Statoil Fuel & Retail ASA
Susanna Edberg, Senior Specialist

”Jag uppskattar att bolla med Jeanette vid kritiska tillfällen. Hon är snabb, har alltid genomtänkta svar och är erfaren inom området. Det är också bra att kunna diskutera med en kunnig person som Jeanette som har ett utifrånperspektiv från min egna organisation.”

Nestlé
Annelie Barkelund, Corporate Communications Manager

“Jeanette är verkligen expert på kriskommunikation. Hon är lätt och snabb att arbeta med, hjälper en med en konkret kriskommunikationsplan och håller workshops på mycket inspirerande sätt. Dessutom är hon mycket engagerad. Jag kan verkligen rekommendera henne som din samarbetspartner. Med henne är du alltid redo när krisen kommer och aldrig ensam.”

Jusek
Elsa Saboonchi, Marknad & kommunikationschef

”Supergrattis till så fina utvärderingar för kursen i Kriskommunikation! 4,9 i genomsnitt blir svårslaget! Dessutom med kommentarer som “Bästa kursledaren jag någonsin haft”, “Mycket duktig kursledare, erfaren och duktig pedagog”, “Mycket engagerad, konkreta verktyg och tips”.

Företagsuniversitetet
Lotta Eriksson

“Vi hade glädjen att presentera Jeanette som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering. Hon bjöd på mycket energi, inspiration och konkreta verktyg för effektiv krishantering. I utvärderingen fick hon strålande betyg! 4,6 av 5 – långt över snittet för konferensen (4,2) – och med följande kommentarer: Jeanette var i en klass för sig. Väldigt konkret och tydlig. – Jeanette var helt klart bäst. – Jeanette sticker ut, hennes handfasta tips kommer jag att ha mycket glädje av.”

Ability Partner Europe AB
Frida Carlsson, projektledare

”Jag har haft förmånen att anlita Jeanette för medieträning och krishantering. Jeanette har en förmåga att snabbt sätta sig in i ämnet och sammanfatta vad som är relevant budskap att kommunicera. Medieträningen som Jeanette genomförde var mycket professionell och gav en trygghet samt struktur att kommunicera budskap och hantera invändningar samt frågor på ett trovärdigt sätt. Dessutom är Jeanette både expedit och snabb i sitt agerande!”

Kiwa Sverige AB
Hans Lindahl, VD