Krishantering, medieträning och medierådgivning

Krishantering, medieträning och medierådgivning

Jag bygger och skyddar förtroenden. Försvarar värderingar och löften. Jag lotsar dagligen organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev.

Krishantering

Ta ett samlat grepp. Låt inte paniken eller rädslan för media diktera ditt agerande. All krishantering måste börja inifrån. Jag jobbar nära ledningsgruppen. I ledningsgruppen. Där det händer. Som strategiskt eller operativt stöd till krisgruppen och talespersonen. Eller som krisledare där kompetens saknas.

Medieträning

Ofta är det överraskningseffekten och chocken i att plötsligt bli angripen som ger de sämsta reaktionerna. Jag identifierar journalistens potentiella vinkel. Jag ställer de absolut svåraste frågorna, identifierar de absolut bästa svaren och hittar sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument.

Medierådgivning

Även den mest medievana personen får tunnelseende när problemen hopar sig, när den berömda reptilhjärnan slår till så att du inte kan tänka klart, när tungan blir torr och ångesten hamrar i bröstet, när du mest av allt vill fly och gömma dig. Det är då du behöver ett externt stöd.

Krisövningar och krisplaner

Bygg ditt förtroende i fredstid. Planera för det värsta. Identifiera verksamhetens akilleshäl, bygg en sund företagskultur som tål intern och extern granskning, stärk krisgruppens rutiner och genomför krisövningar. Skapa en krockkudde som dämpar en eventuell skada.

Föredrag för ledningsgrupper

Krishantering och förtroendefrågor måste ges utrymme i ledningsgruppen. Aldrig tidigare har ditt förtroendekapital varit så skört. Den granskande journalistiken blir intensivare, medieklimatet blir hårdare och kunder ställer högre krav på transparens och korrekt agerande.

Kriskommunikation i sociala medier

Sociala medier har utan tvekan inneburit en revolution för mediedreven. Individer hängs ut och döms till offentlig förödmjukelse. Företag utsätts för smutskastningskampanjer och populära varumärken kan lätt bojkottas. Strategier för att hantera detta blir allt viktigare.

Engagemang och integritet

Jag jobbar nära ledningsgrupper. I ledningsgrupper. Där det händer. Som strategiskt eller operativt stöd till krisgrupper och talespersoner. Med en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser, mediala granskningar och medieträning av talespersoner inför de mest kritiska situationerna stöttar jag dagligen organisationer och offentliga personer som riskerar att få sitt förtroende skadat, hamnar i blåsväder eller blir föremål för granskning. Vare sig det handlar om att försvara ett företags rykte och varumärke eller en VD:s anseende i media. Och vare sig det handlar om Uppdrag Granskning som knackar på din dörr, felsteg i verksamheten som måste hanteras och kommuniceras, en omfattande omorganisation eller en global återkallning.


Kriser, mediala granskningar och rädsla för journalister lockar ofta fram det värsta hos oss – min uppgift är att locka fram det bästa. I mitt arbete har jag, för mig, viktiga principer; principen att inte döma någon och övertygelsen att alla organisationer och offentliga personer, även de som gjort misstag, har rätt till en krishanterare och medierådgivare – precis som alla har rätt till en advokat.

Erfarenhet

Jag har arbetat med förtroendekriser och kriskommunikation i 20 år. Tidigare kommer jag från en unik roll på en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv där jag dagligen stöttade bolag och ledningsgrupper med akut krishantering och medieträning. Som chef för kris- och mediehantering på Svenskt Näringslivs branschorganisation för livsmedelsindustrin lotsade jag dagligen företag genom förtroendekriser och förhindrade eller dämpade mediedrev – något som ökade förtroendet för hela industrin. Dessförinnan har jag en bakgrund som PR- och kriskonsult på global PR-byrå. Jag har också i sju år studerat förtroendekriser på akademisk nivå som forskare vid Uppsala universitet och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krisexpert.


Jag arbetar brett med alltifrån en fjärdedel av bolagen på OMX S30 (där de trettio största bolagen på Stockholmsbörsen ingår) till det mindre nystartade techföretaget. Jag anlitas med andra ord av alltifrån globala varumärken, börsnoterade bolag och högt uppsatta chefer i näringslivet – till tillväxtbolag, idéburna verksamheter, branschorganisationer, kommunal verksamhet och offentliga personer.

Läs min nya bok Äg din agenda.

Konfidentialitet och sekretess

Mitt arbete är strikt konfidentiellt. Jag jobbar med organisationer i mycket känsliga och komplexa situationer, och med företagsledare och andra personer i ledande befattningar som befinner sig i utsatta lägen. Sekretess och diskretion är ryggraden i min verksamhet. Jag pratar aldrig om mina kunder – kunderna avgör själva om de vill prata om mig. Jag redovisar därför inget arbete där jag själv varit involverad. Däremot finns det kunder som öppet lämnat rekommendationer.

“Jag har synnerligen goda erfarenheter av Jeanettes coachning och professionella vägledning. Hon är träffsäker i sina analyser, mycket engagerad och lyhörd och hennes djupa kunskaper och långa erfarenhet har varit mycket värdefulla i ett mediedrev.”

Riksdagsledamot

“Jeanette is above all a fantastic person with a very humble and helpful approach. Her natural way of meeting other people is amazing and her personality is formed by trust. I have personally found her support and coaching in more or less critical situations during these years and always felt comfort and self-confidence with her help. I would have no doubt what so ever recommending Jeanette for any company or organization, for a pro-active understanding of crisis management or a reactive consultancy.”

IKEA
Freddy Johansson, Strategic Initiative Leader

”Jeanette är unik med sin bakgrund inom både akademi och praktisk krishantering. Hon är en person som direkt inger förtroende med sin lugna klokskap och samtidigt knivskarpa analyser. Hennes råd är värdefulla och bör lyssnas på. Risk- och krishantering handlar om att vårda och hantera förtroende, och kanske ännu mer i en idéburen organisation. Du behöver alltid en klok person som kan testa dina tankar, som kan säga åt dig att du gör en felaktig analys eller bara bekräfta att du tänkt rätt. Du vill och behöver ha någon med integritet som är lugn, klok, erfaren och konkret. Jag är glad att ha funnit Jeanette, då hon uppfyller alla kriterierna.”

LO-förbundet Handels
Lena Gennemark Edsbäcker, Kommunikationschef

”Jag är oerhört tacksam över att ha fått arbeta ihop med en av landets främsta krisexperter. Jeanette har en unik förmåga att, under de mest pressande lägen, snabbt läsa av situationen, ställa rätt frågor, analysera tänkbara konsekvenser och se exakt vad som behöver göras. Och allt detta med bibehållet lugn. Jeanettes omvittnade kompetens inom såväl akut krishantering som strategisk mediehantering har skapat stor trygghet hos de företag och ledningsgrupper hon har stöttat. Hon har lyckats dämpa mediala kriser, lotsa företagen i rätt riktning och på så sätt främjat förtroendet, inte bara för de enskilda företagen, utan också för livsmedelsindustrin i stort.”

Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv
Peter Wannding, Kommunikationschef

“I’ve hired Jeanette as a public relations advisor for preventive crisis communication. She has a profound insight and a very high level of integrity; her focus seems unexeptionally to be on what’s best for the client. She’s also easy to do business with and she seems to have that rare ability to sort out what’s most relevant even in very complex challenges.”

Pyramid Communication
Micco Grönholm, Director Brand Development

”Jeanette är en ovärderlig tillgång när det gäller kriskommunikation. Hon kan snabbt och enkelt hjälpa till att få fram nödvändiga och kloka budskap. Jeanette skapar en trygghet i utsatta situationer.”

HK Scan
Annelie Lundell, Vice President Quality

”Då det hettar till gäller det att hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på jorden. För mig har det då varit av stor betydelse att få stöd av Jeanette i form av hennes enorma sakkunskap samt hennes passion och lugn. Hon stöder teamet med ett strukturerat arbetssätt vilket är A och O då man ska hantera svåra situationer. Hon för fram det hon tror på och ger inte upp förrän hon har gett sitt allt. Och hon är oerhört konstruktiv. Kort och gott: en klippa i kris.”

Paulig Group
Anita Laxén, Vice President Communications & CR

“Jeanette has deep knowledge of crisis communication and a great way to share her experiences and practises. She helped us to verify our strategies and plans. Her work was well planned, effective and the result was valuable to us.”

SEB
Cecilia Björnestedt, Online Business Developer

“Att arbeta med Jeanette är inspirerande, roligt och tryggt. Jeanette är nyfiken och lyhörd och utvecklade oss genom kritiska frågor, feedback och intresse. Hennes genomförande var professionellt och utvecklande för alla inblandade.”

Dina Försäkringar
Gunilla Svensson, VD

”I min adressbok har jag bara ett nummer för råd kring krishantering och mediekontakter: Jeanettes. Något annat behövs inte. För hon är bäst. Jeanette är både klok och erfaren och har varit ett ovärderligt externt stöd när det behövts. Hon har hjälpt mig höja blicken och arbeta strukturerat och strategiskt i tuffa situationer. Att Jeanette är engagerad på riktigt märks på flera sätt, bl. a. på att hon är tillgänglig när det behövs, oavsett om det är tidig morgon eller sen kväll. Ja, hon är så bra att man nästan går och längtar efter en liten kris bara för att man ska få ringa henne.”

Löfbergs Lila
Anders Thorén, Kommunikationschef

“Jag är så imponerad av Jeanettes kunskap och erfarenhet, och synnerligen sympatiska person! Alla var jättenöjda med Jeanettes heldagsutbildning om förtroendekriser och mediehantering. Tusen tack för en intressant och väl genomförd dag!”

Region Västmanland
Malin Anneteg, Kommunikationsenheten

“Du är ett proffs, bland det bästa jag har hört! Och här kommer kommentarerna i utvärderingen efter din keynote på tvådagarskonferensen Kommunikation Offentlig Sektor: Programmets bästa och mest inspirerande föreläsare och innehåll. – Enkelt och konkret. Något vi kan börja jobba på direkt. – Kanske den proffsigaste föreläsaren. Tydligt, pedagogiskt och väldigt lärorikt. – Viktigt och trovärdig, henne ska vi anlita. – Bästa föredragningen jag hört om krishantering.”

Resumé 
Josefin Ekman, projektledare

”Känn dig supernöjd, Jeanette! Din föreläsning fick det högsta betyget 4,83 av 5 möjliga.” /Elisabeth von Sydow om kursen ”Kommunikation och PR”

“Tack för en strålande insats på min kurs Jeanette. Eleverna tyckte att din lektion var konkret, bra och inspirerande. ‘Bäst hittills!’ var reaktionerna.” /Erica Wigge om kursen ”PR och kommunikation”

Berghs School of Communication
Kursansvariga lärare

”Ett stort tack till dig Jeanette för en lysande insats igår. En svettig, men ack så givande och nyttig dag för oss, men med dig som medietränare och utbildare är det trots allt hela tiden trevligt. Vi som förening, med våra medlemsföretag, uppskattar oerhört mycket att få arbeta och utvecklas tillsammans med dig. Du lär oss mycket, ger oss värdefulla och användbara tips och verktyg, och vi övar praktiskt. Tack för det!”

Svenskt Växtskydd
Anders Normann, Verksamhetsledare 

“Jag kände ett stort stöd i den professionella coachningen du gav mig och det tålamod du visade. Det gav mig styrka när jag behövde det som bäst. Hoppas på din hjälp i våra framtida utmaningar också.”

Företagsledare

“Jeanette är vass, rak och proffsig, och förstår hur medielogik verkligen fungerar och hur en kris bör hanteras – eller kanske än viktigare: förebyggas. Hennes arbete har varit otroligt givande för hela vår organisation, och personligen har jag verkligen uppskattat hennes rådgivning i knepiga situationer i relation till media.”

Finansbolag
Kommunikations- och PR-chef

”Som extern medietränare är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en organisations specifika sammanhang – det gör Jeanette jättebra. Jag sätter extra stort värde på hennes sätt att skapa förtroende och ingjuta mod under sina medieträningar.”

Svenska kyrkan
Lotten Rudin, Presschef

”Jeanette är mycket kompetent och förtroendeingivande, både som mediatränare och rådgivare i krishantering. Som mediatränare är hon grundlig och har en förmåga att sätta fokus på de mest kniviga och aktuella frågeställningar som finns. Hon är alltid närvarande i situationen och både rak och ärlig i sin kommunikation. Samtidigt är hon lyhörd och öppen för att se saker ur olika vinklar och perspektiv vilket gör henne till en bra diskussionspartner. Som rådgivare i krissituationer är Jeanette alltid fokuserad och sätter sig snabbt in i och benar ut de mest komplexa situationer genom att ställa rätt frågor, vara saklig och hålla sig till fakta och sunt förnuft.”

Orkla Foods
Helén Knutsson, Communications Manager

“Jeanette är otroligt professionell och kunnig i sin roll som rådgivare. Som externt stöd har hon imponerat stort genom att snabbt sätta sig in i komplexa sammanhang och våra branschspecifika frågor. Jeanette besitter förmågan att, under pågående medieträningar, bena ut de svåraste frågorna och vässa budskapen på ett sätt som stärkt oss ytterligare. Det är också tydligt hur förberedd och grundligt påläst Jeanette var inför samarbetet med oss – detta är något jag värdesätter mycket högt! Hon är tydlig, ärlig och rapp. Samtidigt är hon peppande, sympatisk och har glimten i ögat. Att få arbeta med Jeanette är både tryggt och synnerligen inspirerande!”

Måleriföretagen i Sverige, en del av Svenskt Näringsliv
Cecilia Ergon, Kommunikationschef

“Jeanette Fors-Andrée is a true professional. She has a broad and deep knowledge of crisis communications with a great understanding of business and organizational challenges and possibilities. I have hired Jeanette for a Crisis Communications project within MTG and Viasat, and I am more than satisfied with the result.”

MTG / Viasat
Karin Zingmark, Communications Manager

“Ja du Jeanette, jag är lite kluven inför att jobba med dig – man vill ju inte det i grunden men å andra sidan vill jag inget hellre när behovet väl finns där! För mig och den verksamhet jag representerar har du varit ett ovärderligt stöd, punkt slut.”

Gotlands Slagteri AB
Tomas Strandberg, Vice VD

”Att Jeanette räknas till Sveriges absolut skickligaste medierådgivare känns självklart för oss som har nöjet att arbeta med henne. Hon går in för varje uppdrag med stor kraft, är skicklig på att snabbt sätta sig in i en verksamhet och har full koll på medialogiken. Hennes tankar och formuleringar är glasklara. Allt detta gör henne till ett superproffs.” 

Företagsuniversitetet
Stefan Haglund, VD

”Jeanette har stor kunskap och gedigen praktisk erfarenhet av kris- och mediehantering. Spendrups har vid upprepade tillfällen anlitat Jeanette för förberedelse och genomförande av krisövningar, utbildning i krisarbete, medieträning och som rådgivare i utveckling av våra krisrutiner. Genom sin professionalism och tydlighet i sina rekommendationer har hon på ett förtroendeingivande och positivt sätt bidragit till Spendrups krisarbete.”

Spendrups Bryggeri
Einar Botten, HR Director

“Jeanette is extremely motivated and most of all highly dedicated. She has generated great input and in the difficult situation as external consultant in a large company, worked with great success.”

Statoil Fuel & Retail ASA
Susanna Edberg, Senior Specialist

”Jag uppskattar att bolla med Jeanette vid kritiska tillfällen. Hon är snabb, har alltid genomtänkta svar och är erfaren inom området. Det är också bra att kunna diskutera med en kunnig person som Jeanette som har ett utifrånperspektiv från min egna organisation.”

Nestlé
Annelie Barkelund, Corporate Communications Manager

“Jeanette är verkligen expert på kriskommunikation. Hon är lätt och snabb att arbeta med, hjälper en med en konkret kriskommunikationsplan och håller workshops på mycket inspirerande sätt. Dessutom är hon mycket engagerad. Jag kan verkligen rekommendera henne som din samarbetspartner. Med henne är du alltid redo när krisen kommer och aldrig ensam.”

Jusek
Elsa Saboonchi, Marknad & kommunikationschef

”Supergrattis till så fina utvärderingar för kursen i Kriskommunikation! 4,9 i genomsnitt blir svårslaget! Dessutom med kommentarer som “Bästa kursledaren jag någonsin haft”, “Mycket duktig kursledare, erfaren och duktig pedagog”, “Mycket engagerad, konkreta verktyg och tips”.

Företagsuniversitetet
Lotta Eriksson

“Vi hade glädjen att presentera Jeanette som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering. Hon bjöd på mycket energi, inspiration och konkreta verktyg för effektiv krishantering. I utvärderingen fick hon strålande betyg! 4,6 av 5 – långt över snittet för konferensen (4,2) – och med följande kommentarer: Jeanette var i en klass för sig. Väldigt konkret och tydlig. – Jeanette var helt klart bäst. – Jeanette sticker ut, hennes handfasta tips kommer jag att ha mycket glädje av.”

Ability Partner Europe AB
Frida Carlsson, projektledare

”Jag har haft förmånen att anlita Jeanette för medieträning och krishantering. Jeanette har en förmåga att snabbt sätta sig in i ämnet och sammanfatta vad som är relevant budskap att kommunicera. Medieträningen som Jeanette genomförde var mycket professionell och gav en trygghet samt struktur att kommunicera budskap och hantera invändningar samt frågor på ett trovärdigt sätt. Dessutom är Jeanette både expedit och snabb i sitt agerande!”

Kiwa Sverige AB
Hans Lindahl, VD